Helge Holden, norsk matematiker. Han ble dr. philos. i 1985 og professor ved NTNU fra 1991. Han har arbeidet på et bredt felt innenfor matematisk fysikk og matematisk analyse, og er spesielt kjent for sine arbeider om kvantemekanikk og ikke-lineære, partielle differensialligninger.