William Burnside, britisk matematiker. Han var professor ved Naval College, Greenwich fra 1885. Blant Burnsides mange matematiske avhandlinger er især hans bidrag til gruppeteorien kjent, og flere satser bærer hans navn. Hans Theory of Groups (1897) er en av de klassiske lærebøkene i gruppeteori.