Karl Ferdinand Degen, dansk matematiker. Han ble professor i matematikk ved universitetet i København i 1814. Blant hans matematiske arbeider kan særlig nevnes hans tabeller over løsningene av den såkalte pellske ligning. Niels Henrik Abel meddelte noen av sine første matematiske resultater i brev til Degen, og Abels studier av elliptiske funksjoner skyldes sannsynligvis Degens innflytelse.