Menaikhmos, gresk matematiker, elev av Platon. Fant hvordan problemet om kubens fordobling kunne løses ved to parabler eller en parabel og en hyperbel. Han regnes for den første matematiker som studerte kjeglesnittene systematisk. Menaikhmos var Alexander den stores lærer, og tilskrives fyndordet: «Det finnes ingen kongevei til matematikken.»