Georg Joachim Rheticus, tysk-sveitsisk astronom og matematiker, var en tid professor i Wittenberg og studerte senere hos Copernicus. I 1539 utgav han den første fremstilling av det kopernikanske system og reiste 1541 til Nürnberg for å stå for trykkingen av Copernicus' hovedverk. Rheticus foretok en oppmåling av Preussen, og med støtte av keiser Maximilian 2 beregnet han meget nøyaktige trigonometriske tabeller.