Simon Stevin, nederlandsk fysiker og matematiker. Han innførte geometrisk addisjon av vektorer ved å gjøre bruk av kreftenes parallellogram, og fant lovene for bevegelse på et skråplan. I matematikken gjorde han, som den første, systematisk bruk av desimalbrøk og foreslo desimalinndeling av mynt, mål og vekt, to hundre år før dette ble innført i Frankrike.