Ola Bratteli, norsk matematiker, sønn av Randi og Trygve Bratteli, dr.philos. 1974, professor ved Universitetet i Trondheim 1980–91, professor ved Universitetet i Oslo fra 1991. Bratteli var spesielt kjent for sine arbeider om såkalte operatoralgebraer, som blant annet kan brukes til å gi matematiske beskrivelser av kvantemekaniske systemer.