Børge Jessen, dansk matematiker, dr. philos. 1930, professor i geometri ved Danmarks Tekniske Højskole 1935, professor ved Københavns Universitet 1942–77, formann i direksjonen for Carlsbergfondet 1955–63. Jessen gav verdifulle bidrag til læren om integrasjon og offentliggjorde en rekke funksjonsteoretiske arbeider, flere i samarbeid med Harald Bohr.