Arne Karl August Beurling, svensk matematiker. Han var professor i matematikk ved universitetet i Uppsala i 1937–54, senere professor ved Institute for Advanced Study i Princeton, USA. Han har særlig levert bidrag til harmonisk analyse og funksjonsteori.