Andrej Markov, russisk matematiker, professor i St. Petersburg 1890, bidrog særlig til funksjonsteorien og sannsynlighetsregningen. Viktige klasser av sannsynlighetsproblemer kan løses ved anvendelse av Markov-prosesser. Æresdoktor ved universitetet i Oslo ved Abel-jubileet 1902.