Richard von Mises, østerriksk-amerikansk matematiker, bror av Ludwig von Mises, professor ved universitetene i Strasbourg og Dresden, direktør for instituttet for anvendt matematikk i Berlin 1920–33, professor i matematikk i Istanbul 1933–39, senere professor i aerodynamikk og anvendt matematikk ved Harvard i USA. Mange arbeider over hydrodynamikk, plastisitet, statistikk og sannsynlighetsregning. I sine bøker Wahrscheinlichkeit, Statistik und Wahrheit (1928) og Wahrscheinlichkeitsrechnung (1931) fremsatte han en frekvensteori for sannsynlighetsbegrepet som har vært meget omstridt.