James Stirling, engelsk matematiker, fortsatte I. Newtons arbeider på flere områder. Hans mest kjente verk er Methodus differentialis (1730). Flere matematiske begreper er oppkalt etter ham, særlig kjent er den såkalte Stirlings formel, som sier at brøken \(\frac{n!}{n^{n+1/2} \cdot e^{-n}}\) nærmer seg √2π når n går mot uendelig.