Dsjabir Ibn Aflah var en arabisk astronom fra Sevilla. I sitt verk Kitab al'haj'a (Astronomiens bok), hvor det også er en fremstilling av sfærisk trigonometri, kritiserer han blant annet visse teorier som er fremsatt av Ptolemaios.