Dsjabir Ibn Aflah, død ca. 1150, arabisk astronom fra Sevilla. I sitt verk Kitab al'haj'a (Astronomiens bok), hvor det også er en fremstilling av sfærisk trigonometri, kritiserer han bl.a. visse teorier som er fremsatt av Ptolemaios.