Lambert Adolphe Jacques Quetelet var en belgisk astronom og matematiker, mest kjent for sine statistiske studier. Quetelet brukte til dels sannsynlighetsregningen ved tolking av statistiske data, og søkte å tolke regelmessighetene i store statistiske materialer som utslag av naturlover, på linje med dem som for eksempel fysikerne var opptatt av på 1800-tallet. Hans hovedverk er Sur l'homme moyen.