Felix Hausdorff, tysk matematiker. Han utgav Mengenlehre (1914), som innledet utviklingen av den generelle topologien. Hausdorffs navn er blant annet knyttet til begrepet Hausdorff-dimensjon, som benyttes til å beregne dimensjonen til uregelmessige geometriske figurer som for eksempel fraktaler. Hausdorff-dimensjonen til en figur behøver ikke å være et helt tall.