Michel Rolle, fransk matematiker, en av differensial- og integralregningens pionerer. Mest kjent for Rolles sats: Hvis en deriverbar reell funksjon f er slik at f(a) = f(b), så finnes et tall c mellom a og b slik at den deriverte av funksjonen er null, dvs. f ʹ(c) = 0.