Harald Cramér, svensk matematiker og forsikringsmann. Han var professor i forsikringsmatematikk og statistikk ved Stockholms Högskola i 1928–50, rektor i 1950–58 og universitetskansler i 1958–61. Han har også vært aktuar ved svenske livsforsikringsselskaper. Hans produksjon omfatter rent matematiske arbeider i den analytiske tallteori så vel som aktuarvitenskap og statistikk. Han har skrevet flere lærebøker, viktigst er Sannolikhetskalkylen (1926) og Mathematical Methods of Statistics (1945).