August Ferdinand Möbius, tysk matematiker og astronom, professor i astronomi i Leipzig 1816 og senere direktør for observatoriet der. Möbius gav en rekke bidrag til geometriens utvikling, og er særlig kjent for sitt arbeid innen topologi. Hans hovedverk er Der barycentrische Calcul (1827). Her innfører han bl.a. de såkalte barysentriske eller tyngdepunkts-koordinater som har vist seg å være viktige i flere områder av geometrien. Flere matematiske funksjoner og objekter bærer hans navn; mest kjent er det såkalte Möbius' bånd (som han riktignok ikke var den første til å beskrive).