Roger Cotes, engelsk matematiker og fysiker. Han var elev og venn av Newton, som satte hans arbeider meget høyt. Cotes var professor i astronomi og fysikk ved universitetet i Cambridge. Han er særlig kjent for sin (annen) utgave av Newtons Principia mathematica og sin fortale til dette verk.