Niccolò Tartaglia, italiensk matematiker. Tartaglia fant løsningen av den generelle tredjegradsligningen og meddelte den etter anmodning til Girolamo Cardano. Da Cardano offentliggjorde løsningen, oppstod en voldsom strid med offentlige disputaser og smedeskrifter. Tartaglia var en fremragende matematiker og ingeniør og skrev om ballistikk, festningsanlegg og bruken av dykkerklokker. Av hans verker må nevnes Nova Scientia (1537), General trattato di numeri et misure (1556) og hans oversettelser av Evklid og Arkimedes.