Paul Joseph Cohen var en amerikansk matematiker. Han var professor ved Stanford University i California, USA. Cohen er særlig kjent for sitt banebrytende arbeid i forbindelse med Cantors kontinuumshypotese i mengdelæren. For dette arbeidet ble han tildelt Fields' medalje i 1966.