Folkelige skikker og tradisjoner

Den moderne fagretningen kulturhistorie studerer menneskers handlinger og tanker i fortid og nåtid, og forbindelsen mellom den materielle kulturen og menneskenes fortolkning av virkeligheten. En kulturhistoriker undersøker kulturelle og historiske prosesser som tradisjon, endring, innovasjon og spredning av for eksempel gjenstander, handlinger og fortellinger.Kulturhistorie har tradisjonelt vært en samlebetegnelse for en rekke kunnskaps- og forskningsområder med ulike fagtradisjoner og siktemål, både innenfor kunsthistorie, antropologi, etnologi og folkloristikk og har hatt vestlig kultur fra 1500-tallet og frem til i dag som sitt primære studieobjekt.. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Folkelige skikker og tradisjoner

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Ny artikkel