Folkelige skikker og tradisjoner

Den moderne fagretningen kulturhistorie studerer menneskers handlinger og tanker i fortid og nåtid og forbindelsen mellom den materielle kulturen og menneskenes fortolkning av virkeligheten.  En kulturhistoriker undersøker kulturelle og historiske prosesser som tradisjon, endring, innovasjon og spredning  – av for eksempel gjenstander, handlinger og fortellinger. Kulturhistorie har tradisjonelt vært en samlebetegnelse for en rekke kunnskaps- og forskningsområder med ulike fagtradisjoner og siktemål, både innenfor kunsthistorie, antropologi, etnologi og folkloristikk og har hatt vestlig kultur fra 1500 til i dag som sitt primære studieobjekt.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Audun Dybdahl

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Redaktør

Guro Djupvik

Inneholder 195 artikler:

#

  1. ýlir