Folkelige skikker og tradisjoner

Den moderne fagretningen kulturhistorie studerer menneskers handlinger og tanker i fortid og nåtid, og forbindelsen mellom den materielle kulturen og menneskenes fortolkning av virkeligheten. En kulturhistoriker undersøker kulturelle og historiske prosesser som tradisjon, endring, innovasjon og spredning av for eksempel gjenstander, handlinger og fortellinger. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Folkelige skikker og tradisjoner

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Ny artikkel