Arveøl, i eldre tider fest hvor arvinger feiret en avdøds minne og overtok sin arvelodd. Ved arveøl satte hovedarvingen seg for første gang i den avdødes sete. I sagatiden ble arveøl holdt den første vinteren etter dødsfallet, senere i forbindelse med begravelsen.