Medgift, formue (ikke utstyr) som foreldre eller slekt gir en kvinne med inn i ekteskapet. Se også brudepris, brudegaver.