Trettendeaften, 5. januar, også kalt tolvtedagen, var julaften før kalenderskiftet i 1700; i Norge og Danmark lenge feiret som gamle julaften.