Nattefriing, den skikk at en gutt besøker en jente om natten for å fri til henne (også kalt lørdagsfriing). Natteløperi gikk mer ut på å ha det moro. En flokk gutter drog da fra gård til gård med brennevin og spillemann. Nattefriing var de fleste steder en regelfast institusjon med faste normer for sømmelig atferd. Men skikken førte også atskillig «usedelighet» med seg, og på 1800-tallet reiste det seg en sterk motstand mot den, særlig fra prestene. Skikken kjennes også fra andre germanske land og er meget gammel.