Barnedagen, i eldre tid Barnamesse, 28. desember, minnedag for barna i Betlehem som Herodes drepte. Den kvelden gikk barna i gamle dager på gjesting til hverandre og lekte; i vår tid er barnedagen den viktigste dagen for juletrefester. I eldre tider sa man at som været var barnedagen, skulle det bli kommende sommer (opptegnelse fra Valdres).