Kjedebrev er brev sendt til én eller flere personer med oppfordring til å (kopiere og) sende det videre til én eller flere personer blant sine kjente, ofte med trussel om at noe ubehagelig vil skje, eller med løfte om vinning. Ofte skal man også sende noe (for eksempel penger) til personer som har hatt kjedebrevet tidligere. Kjedebrev kan være straffbart blant annet etter lotteriloven av 24. feb. 1995 § 16.