Kirkebakken, plassen foran kirken. Offentlige og private meddelelser som var bestemt for allmennheten, ble i tidligere tid i stor utstrekning kunngjort av lensmannen fra kirkebakken etter gudstjenesten. Lesingen (lysingen) fra kirkebakken ble etter hvert innskrenket og helt avskaffet ved lov av 16. juli 1920.