Julemåned, i moderne tid identisk med desember. I eldre tid er det mye som tyder på at det har vært to julemåneder, den første fra midten av november til midten av desember, den andre frem til midten av januar. Det har også vært vanlig å regne med en julemåne, den månemåneden som trettendedagen falt i.