Bisettelse, egentlig den religiøse seremoni som utføres i dødsstedets kirke eller kapell når kisten skal sendes til et annet sted. Brukes nå mest om den kirkelige handling med jordpåkastelse ved kremasjon. Se for øvrig begravelse.