Skytning, norrønt sammenskuddslag; jf. drikkeskikker.