Non er i mange målfører navn på tiden omkring klokken 15; også et av dagens hovedmåltider. Opprinnelig var non en katolsk bønnetid, av latin nona (hora), niende time. Dagen ble regnet fra klokken seks.