Belag, et gjestebudsdistrikt på landsbygda i Norge, en bestemt begrenset krets av gårder, hvor man gjensidig innbyr (ber) hverandre til bryllup og især til begravelse, på enkelte steder også til julegjestebud. Belag og grenda faller ofte sammen; i tvilstilfeller heter det gjerne at man skal «be grenda».