Drikkepenger, ekstrabetaling for en utvist tjeneste eller et arbeid. Opprinnelig svarte drikkepengenes anvendelse til ordets betydning. I moderne tid er de simpelthen en sedvanemessig gitt betaling, som det er overlatt til giveren å bestemme størrelsen av. Drikkepenge-systemet er utbredt innen serviceyrker i de fleste land, men blir mange steder betraktet som en uheldig lønningsform som man forsøker å komme bort fra.