Slaktemåned ble i eldre tid i Danmark og Norge brukt som navn på november, i Sverige på oktober. Ordet skriver seg fra den vanlige praksis å slakte en del av dyrene etter at buskapen var satt på bås om høsten.