Anna, betegnelse på merkedagene 26. juli og 9. desember, er i den katolske kirke minnedager for den hellige Anna, Jomfru Marias mor. I Norge fastsatte erkebiskop Aslak Bolt i 1436 at Anna skulle dyrkes 9. desember, bortsett fra i Oslo og Stavanger bispedømmer. Begge dagene er merkedager i folkelig tradisjon. I Seljord var Anna i desember merkedag for klesvask til jul, på Sunnmøre og Romerike skulle julebryggingen ta til da. Anna i juli var regndag og spådde våt høst; i Verdal kalte de den Anna Røytrauv og på Toten Anna Pissihose.