Høgsete, husbondens faste plass i en bondestue, vanligvis for enden av langbordet. Husbondsplassen i et vanlig hus i norrøn tid het ǫndvegi og var plassert midt på den ene langveggen. Midt på den motsatte veggen var den nest beste plassen.