Loddtrekning, gammel rettergangsordning som skaffet autoritative avgjørelser i vanskelige tvistemål. Like trepinner skulle skjæres for hver av partene, som selv satte merke i sin pinne; pinnene ble stukket i klede og senere trukket. Avgjørelsen var i sin tid sett på som jevngod med en gudsdom.