Fastelavnsspill, type skuespill, det eldste folkelige lystspill i Tyskland og Skandinavia. Ble opprinnelig spilt på torget i fastetiden og gjorde aktuelle hendelser og personer til gjenstand for ofte grovkornet spøk. Nürnberg fikk fast scene for fastelavnsspill på 1400-tallet. Hans Sachs og Jakob Ayrer skrev fastelavnsspill på 1500-tallet.