Maskot, lykkebringer, gjenstand eller vesen som man antar beskytter sin innehaver og bringer ham eller henne hell. Består som oftest av et utstoppet eller levende dyr, en stilisert dyrefigur o.l.