Brudedans, første dans etter bryllupsmåltidet. Den ble stundom danset med tente fakler, brudebluss. Ved de engelske fyrstebrylluper danses ennå «fakkeldansen». Brudedansen har holdt seg både i brylluper i tradisjonell stil og ellers, som brudgommens dans med bruden, i bymiljø gjerne kalt «bryllupsvals». Brudedansen kunne tidligere også praktiseres slik at bruden måtte danse med alle mennene og brudgommen med alle kvinnene. Det ble ofte sagt at brud og brudgom skulle danses fra ungdom til gift stand.