Stabbedans, seremoniell dans siste dag i gammel norsk bryllupsfeiring. Alle gjestene ble etter tur satt parvis på en stabbe, først brud og brudgom, deretter de øvrige. Helst ble to som hadde et godt øye til hverandre plassert sammen, eller to som slett ikke passet sammen. Ofte ble det også sunget spesielle stabbevers, med delvis grovt og nærgående innhold. Musikken som ble spilt kaltes stabbelåten. Hvis stabbedansen foregikk inne, skulle ofte den sterkeste i laget bære stabben ut til slutt.