Staffansdagen, 26. des., gammel merkedag til minne om protomartyren Stefanus, i Norge og Sverige mest kjent pga. skikken «å ride staffan» eller «ride annandagsskeid». Tidlig om morgenen kappred folk til åpne brønner for å vanne hestene.