Årsfester, høytider eller fester som er knyttet til årets gang. I Norge er de kirkelige årsfester jul, påske og pinse de fremste, dertil enkelte av de gamle messedagene, særlig jonsok og olsok. Men også festlige sammenkomster som fra gammelt av hørte med til arbeidslivet, må regnes til årsfestene. Eldst er trolig religiøse fester (blot) for å fremme næringsgrunnlag og fred. I nyere samfunnsliv må vi også regne nasjonale festdager som 1. og 17. mai, store idrettsdager o.l. med til årsfestene.