Heimdabyte, hemdabyte, hevndabyte, hemningslag (eg. gjengjelds-forbindelse, til norrønt hefnd, 'gjengjeld') kaltes det på Vestlandet når to familier gjensidig utvekslet partnere til giftermål slik at to ekteskap kom i stand. Giftet en mann seg inn i en familie, skulle en kvinne av hans familie gifte seg med en mann fra brudens familie. Avtale om dette ble til dels gjort av foreldrene allerede før barna hadde nådd gifteferdig alder. Kom imidlertid giftermålet i stand bare for den ene parts vedkommende, fikk den andre kvinnen gjerne utbetalt en pengesum, heimdabytepenger. Hensikten med heimdabyte var blant annet å sørge for en viss økonomisk likevekt mellom de to familiene.