Boxing Day, engelsk navn på første ukedag etter juledag, da det var vanlig å gi julegaver, Christmas boxes.