Tokketirsdag er et gammelt navn på andre eller tredje tirsdag etter påske. Etter loven skulle odelssaker stevnes til rettsdag på åstedet denne dagen, og stevningen skulle være forkynt før jul. Dagen ble også kalt jordtirsdag.