17. mai på Karl Johansgate i Oslo (2011).

Norges nasjonaldag 17. mai er en offentlig høytidsdag i Norge.

17. mai på Karl Johansgate i Oslo (2011).
Av /Scanpix/NTB.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Høytidsdager er dager da en høytidelig begivenhet feires. Det kan for eksempel være en nasjonaldag, en religiøs feiring eller minnedag om en historisk hendelse.

Offentlige høytidsdager

I Norge er 1. mai og 17. mai offentlige høytidsdager. På offentlige høytidsdager og helligdager, ofte kalt «røde dager», gjelder egen lovgivning for blant annet arbeidstid og åpningstider for butikker. De offentlige høytidsdagene er ikke likestilt med helligdager når det gjelder helligdagsfred.

Høytidsdager fra hele verden

Dag Høytid
Januar
1 Nyttårsdag, årets første dag i land med gregoriansk kalender (også i enkelte land med måneår)
6 Epifanie-festen eller Helligtrekongersfest (trettendedag jul), i det norske kirkeår lagt til første søndag etter nyttår, Kristi åpenbaringsdag; følges av Vingårdssøndagen, Såmannssøndagen og Kristi forklarelsesdag
25 Apostelen Paulus' omvendelse (katolsk fest)
Januar/februar
Yuan Ten, kinesisk nyttårsdag, tidligst 21. januar, senest 19. februar
Februar
2 Kyndelsmesse eller Marias renselsesfest, katolsk fest til minne om Jesu fremstilling i tempelet
6 Samenes nasjonaldag
14 Valentinsdag (St. Valentine's Day), feires i engelsktalende land med gaver og kjærlighetsbrev (valentinekort)
Andre søndag i februar Morsdag
22 Apostelen Peters stol (katolsk fest)
Februar/mars
Fastelavnssøndag, 7. søndag før påske, siste søndag før fastetiden
Fetetirsdag (i Brasil og USA Mardi Gras*, i Storbritannia Pancake Tuesday), siste dag før fasten, avslutning av karnevalsfeiringen
Askeonsdag, første dag av fasten
Holi, hinduisk vårfest, bålbrenning og dans i gatene
Shivaratri, den viktigste fest for hinduenes gud Shiva
Mars
3 Hina Matsuri, japansk dukkefest, småpiker stiller ut dukker som har vært arvet gjennom flere slektsledd
8 Den internasjonale kvinnedagen, innstiftet i 1910
17 Patricksdagen (St. Patrick's Day), festdag i Irland og blant irskættede amerikanere til ære for Irlands nasjonalhelgen
Marias budskapsdag, i det norske kirkeåret søndag mellom 22. og 28. mars
Midtfaste, fjerde søndag etter fastelavn
Verdens bededag, første fredag i mars i den økumeniske kristenhet
Purim (loddfesten) 14. adar (måned nr. 6 i jødisk kalender, faller i februar eller mars): jødisk høytid til minne om at bortførte jøder ikke mistet livet under et fangenskap i Persia
Mars/april
Palmesøndag, søndag før påskedagen, til minne om Jesu inntog i Jerusalem, innleder den stille uke
Skjærtorsdag, torsdag i den stille uke, til minne om nattverdens innstiftelse
Langfredag, fredag i den stille uke, til minne om korsfestelsen
Påskedagen, festdag til minne om Jesu oppstandelse, feires tidligst 22. mars, senest 25. april
Vasanta Pancami, hinduisk festdag til ære for Brahmas hustru, Sarasvati
April
5 Qin Ming-festen, feires i Taiwan til ære for de avdøde
6 Kambutsue, japansk festdag til minne om Buddhas fødsel
14

Baisakhi, indisk fest til minne om at den tiende sikh-guruen Gobind Singh grunnla Khalsa Panth-kulten. Festen faller på 13. eller 14. april etter den indiske solkalenderen.

Matsuri, festdag i Japan for shinto-guden Sanno, feires ved hans helligdom i Takayama med festspill og opptog (tilsvarende fest i Tokyo 15. juni)

30 Valborgsmesseaften, feires som vårfest i Sverige til minne om den hellige Valborg (Walpurgis)
Pesah, 15.-22. nisan (den 7. måneden i den jødiske månekalenderen, faller i april) til minne om utferden fra Egypt, se påske)
April/mai
Vesak, feires i theravada-områder (sør- og sørøst-Asia) ved fullmåne i måneden Vaisakha (april/mai) til minne om Buddhas fødsel, oppvåkning og død. Samme høytid feires samtidig i mahayana (nord- og øst-Asia) til minne om Buddhas fødsel
Mai
1 Maidagen, en vårfest som feires i flere europeiske land og land med europeisk tilknytning, med bål, maistang og opptog. I nyere tid blir Første mai også feiret internasjonalt som fest- og demonstrasjonsdag for arbeiderbevegelsen, i østeuropeiske land som nasjonaldag.
5 Tango-no-sekku, guttenes festdag i Japan, tilsvarende pikenes festdag 3. mars.
24 La Fête des Saintes-Maries, to festdager i Saintes-Maries-de-la-Mer, Frankrike, til ære for sigøynernes skytshelgener
Morsdag i USA andre søndag i mai
Memorial Day i USA siste mandag i mai til minne om falne amerikanske soldater
31

Valfarten til Czestochowa i Polen, hvor pilegrimer besøker klosteret Jasna Gora med den sorte madonna

Jomfru Marias besøk hos Elisabeth (katolsk fest)

Mai/juni
Shavuot ("ukefesten", til minne om da Gud ga Loven til Moses 6.-7. sivan (måned nr. 9 i jødisk månekalender, faller i mai eller juni, jf pinse)
Tuan Wu Chieh, folkefest i Kina til ære for dikteren Zhu Yuan, femte dag i femte måned etter kinesisk kalender
Tano-festen, nasjonal festdag i Korea for å hedre forfedrene, etter den koreanske kalender femte dag i femte måned
Kristi himmelfartsdag, kirkelig festdag som feires torsdag i sjette uke etter påske
Pinse, kristen høytid til minne om Den hellig ånds komme, sjuende søndag og mandag etter påske
Treenighetssøndag, treenighetens dag, første søndag etter pinse
Kristi legemsfest, romersk-katolsk festdag, torsdag etter Treenighetssøndag
Ganga Dussehra, hinduisk festdag til ære for gudinnen Ganga, en personifikasjon av elven Ganges, rituelle bad i elven
Juni
15 15. Sanno Mitsuri, festdag i Tokyo til ære for shinto-guddommen Sanno (jamfør 14. april)
24 24. sankthans eller jonsok, kirkehøytid til minne om døperen Johannes. Verdslig feiring med bål (til vern mot hekser) kvelden før, sankthansaften
Pride, feiringer og markeringer som utviklet seg fra Stonewall-opprøret i New York 28. juni 1969, hendelsen som regnes som starten på den moderne homobevegelsen. I USA har man siden 1999 markert «Pride Month» i juni. Noen byer har pride-arrangementer i andre måneder enn juni.
Juni/juli
Chalilo, festdag hos sindhi-folket i India til ære for elveguden Amarlal
Juli
6 Fiesta de San Firmin, en over ukelang fest i Pamplona, Spania, med tyrefektning og kappløp med okser gjennom gatene
12 Orangemen's Day, festdag i Nord-Irland til minne om slaget ved Aughrim, protestantenes avgjørende seier over katolikkene i 1691
13 Bon, japansk buddhistisk fest (over tre dager) for å ære de døde
16 Glon Matsuri, ukelang shinto-fest i Kyoto for å feire befrielsen fra en pest som en gang herjet Japan
29 Olsok, Olav den helliges dødsdag, den største norske kirkefest i middelalderen, siden 1930 offentlig flaggdag, feires på Stiklestad med sagaspill
Juli/august
Naga-pancami, indisk slangefest, melk tømmes over slanger samlet i Shivas tempel
August
6

Hiroshima-dagen, minnedag for Hiroshimas ødeleggelse i 1945

Herrens forklarelse (katolsk fest)

Esala Perahera, religiøs fest i Sri Lanka til ære for en buddha-relikvie, en tann oppbevart i tempelet i Kandy
Norus, parsernes nyttårsfest
August/september
Krishnas fødselsdag, hinduisk feiring av Vishnus nedstigning/reinkarnasjon i Krishnas skikkelse
September
8 Jomfru Marias fødsel (katolsk fest)
14 Korsets opphøyelse (katolsk fest)
28 Konfucius' fødselsdag, feires i Taiwan
Labor Day, i USA og Canada første mandag i september, nasjonal fridag siden 1894 for å hedre den arbeidende kvinne og mann
Jødiske festdager i måneden tishrei, som er den første måneden i det jødiske måneåret (faller ofte i september): Rosh hashana (nyttår) 1.-2. tishrei, jom kippur (forsoningsdagen) 10.tishrei, simhat Tora (Toraens gledesdag) 23. tishrei, gledesfest)løvhyttefesten
September/oktober
Chusok, koreansk høstfest, bønn og ofring ved familiegravstedet
Durga-Puja, hinduisk fest for gudinnen Durga, religiøse ritualer og familiesammenkomster
Chung Ch'iu Chieh, høstfest i Taiwan, 15. dag i måneårets 8. måned, til ære for månegudinnen Ch'ang O, baking av måneformede kaker
Thoth Kathin, avslutningen av fastetiden i det buddhistiske Thailand, munkene får nye gule kapper av kongen, opptog med gylne fartøyer
Oktober
22 Jidai Matsuri, feires i Kyoto med prosesjon som fremstiller Japans historie fra 700- til 1800-tallet
31 Reformasjonsdagen, årsdagen for Martin Luthers oppslag av de 95 teser på slottskirkeporten i Wittenberg
31 Halloween, allehelgensaften, folkelig fest i USA som også har spredd seg til andre land, blant annet Norge, lykter av gresskar og utkledning som hekser og spøkelser; utspring i en gammel keltisk skikk på De britiske øyer for å søke beskyttelse mot onde makter
Columbus Day, feires i USA andre mandag i oktober til minne om oppdagelsen av Amerika i 1492
Thanksgiving Day, høsttakkefest i Canada andre mandag i oktober
Bededag, dag særlig viet bønn og syndsbekjennelse, i det norske kirkeåret lagt til siste søndag i oktober
Divali, hinduisk lysfest til ære for gudinnen Laksmi, oljelamper tennes
Oktober/november
Loy Kragtong, blomsterfestival i Thailand (fullmåne i tolvte månemåned)
November
1 Allehelgensdag, minnefest for helgener og martyrer, i det norske kirkeåret første søndag i november
9 Laterankirkens vigselsfest (katolsk fest)
10 Guru Nanaks dag, festdag for stifteren av sikhreligionen, feires i Punjab, India
11 Veterans Day, minnedag i USA for alle som har tjenestegjort i krig, i Canada kalt Remembrance Day
Farsdag, andre søndag i november
Thanksgiving Day, høsttakkefest, feires i USA fjerde torsdag i november
November/desember
Advent, førjulstiden, første søndag i advent er kirkeårets nyttårsdag, tidligst 29. november, senest 3. desember
Desember
12

Hanukka, jødisk lysfest fra 25. tislev til 2. tevet, faller ofte i november

Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, festdag i Mexico med valfart til Guadalupe Hidalgo hvor jomfru Maria åpenbarte seg for indianeren Juan Diego i 1531, feires med opptog og dans

13 Luciadagen, Lussimess, minnedag for den hellige Lucia fra Siracusa, i vår tid særlig feiret i Sverige med kåring av Lucia-prinsesse
Jul, minnehøytid for Jesu fødsel, regnes i Norge å vare fra julaften (24. desember) til 20. dag jul (13. januar); opprinnelig gammelgermansk hedensk midtvinterfest. Ved midten av 300-tallet ble 25. desember innført som kristen festdag i Roma

Høytider og festdager i den islamske kalenderen

Måned Høytider og festdager
Muharram Ashura-dagen feires den 10. muharram og er en frivillig fastedag for alle muslimer. Sjiamuslimer sørger over imam Husayns martyrdød ved Karbala i 680, og for sjiamuslimene er ashura-dagen høydepunktet i en årlig, ti dager lang sørgehøytid som begynner nyttårsdagen. Sunnimuslimer feirer Muhammads ankomst til Medina i 622. I Nord-Afrika feires dagen blant annet med karneval og store opptog.
Rabi al-awwal Mawlid al-nabi, Muhammads fødselsdag, feires den 12. rabi al-awwal over store deler av den muslimske verden.
Jumada al-akhirah Fatimas fødselsdag feires den 20. jumada al-akhirah av sjiamuslimer. Kvinnedag i Iran.
Rajab Miraj, profeten Muhammads himmelreise, feires den 20. rajab av både sjia- og sunnimuslimer.
Ramadan Fastemåneden i det islamske måneåret. Avhold fra mat, drikke og seksuell omgang gjelder hver dag mellom soloppgang og solnedgang.
Skjebnenatten eller Maktens natt (laylat al-qadr) er natten da åpenbaringen ble sendt til jorden. Feires den 21. ramadan av sjiamuslimer og den 27. ramadan av sunnimuslimer.
Shawwal Id al-fitr innledes 1. shawwal og varer i tre dager. Festen markerer fastens avslutning og er en årlig takkefest som feires over hele den muslimske verden. Kalles også id al-saghir, den lille høytid.
Dhu-al-hijja Hajj, Pilegrimsreisen til Mekka, begynner den 8. i den islamske tolvte måned. Dagen etter fortsetter pilegrimsreiser til Arafat-sletten utenfor Mekka, hvor pilegrimene overnatter før de drar til Mina for å kaste stein på tre steinstøtter.
Id al-adha, offerfesten, feires den 10. dhu-al-hijja over hele den muslimske verden ved avslutningen av den årlige pilegrimsferden til Mekka. Her feires det med rituell slakting av geit, kamel eller sau, festmåltid, gaver og samvær med slekt og venner. Kalles også Id al-kabir, den store høytid.
id al-ghadir, Ghadir-festen, feires den 18. dhu-al-hijja og er en årlig sjiamuslimsk feiring av at profeten Muhammad ved Ghadir al-Khumm utpekte sin fetter Ali ibn Abu Talib som sin rettmessige etterfølger.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer (2)

skrev Ravleen Kaur

Baisakhi er ikke en hinduisk nyttårsfest som feires med festligheter og gaver, bønn og rituell bading i Ganges. Det er fint om dere bruker riktig informasjon og setter på plass datoen for en såpass viktig dag for oss sikher.

skrev Audun Dybdahl

Hei!
Da har jeg endret Baisakhi og flyttet den til 13. og 14. april. Skjønner at dette er en viktig festdag for sikher. MVH Audun Dybdahl

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg