Pinsevake, i eldre tid eg. våkenatt i kirkene natten før pinsedag, i folkelig betydning fest som ble feiret pinsekvelden. Det var vanlig med dans og lek, bålbrenning o.l. Festen ble ofte holdt i kirkene, på kirkegården eller på en danseplass.